Valentinas hjemmeside

                                   Kontrakt

  Når vi er blevet enige om at jeres barn skal passes her, så skriver vi en kontrakt på barnet, hvor det vil fremgå hvilke tider i kan få passet jeres barn på.

  I skal selv søge tilskud fra kommunen(men jeg hjælper også gerne).

Der ydes søskenderabat, men ikke friplads til privat pasning.

                 Udmeldelse og ændringer

Ændringer vedrørende telefonnumre meddeles til børnepasser.

Udmeldelse sker skriftligt med   2   måneds varsel.

Udmeldelse skal ske inden den 1 . i en måned.

Juli måned kan ikke opsiges med undtagelse af børnehavestart.

Alle meddelelser til kommunen vedr:

  -opstart

  -ændringer af tider/løn

  -opsigelse

  SKAL være skriftlige med forældrenes og børnepassers underskrift.

  Børnepasser har de aktuelle sedler liggende.

  Husk også at det er vigtigt at tegne en ulykkesforsikring på jeres barn, da det er den, der skal dække, hvis barnet falder og slår sig i vores hjem, i haven eller andre steder.

  BILLEDER VIL KUN BLIVE BRUGT PÅ VORES HJEMMESIDE OG ER RENT STEMNINGS BILLEDER.

                    Tavshedspligt

SOM BØRNEPASSER ER VI OMFATTET AF STRAFFELOVENS BESTEMMELSER OM TAVSHEDSPLIGT.

 DETTE ER MED HENSYN TIL OPLYSNINGER OM BARNETS OG FORÆLDRENES PRIVATE FORHOLD.

DOG HAR VI IKKE TAVSHEDSPLIGT OVER FOR KOMMUNEN OG FOR DEN PÆDAGOG, DER KOMMER PÅ UANMELDT BESØG.

VI ER LIGELEDES OMFATTET AF SERVICELOVENS BESTEMMELSER OM MEDDELSESPLIGT TIL DE SOCIALE MYNDIGHEDER, HVIS VI FÅR KENDSKAB TIL, AT ET BARN UNDER 18 ÅR, UDSÆTTES FOR VANRØGT ELLER DETS SUNDHED ELlER UDVIKLING ER I FARE.

Nyeste kommentarer

26.11 | 16:15

Vores datter har været rigtig glad for at blive passet af Valentina. Hun er...

02.03 | 18:35

Vores datter trives rigtig godt hos Valentina, og som forældre er vi me...

04.11 | 18:30

Waw en fantastisk dagpleje. Vores lille Freja elsker at komme i dagplej...

30.08 | 17:08

Kan varmt anbefales Valentinas dagpleje. Hun er utrolig stabil, ing...